הפעילות שלנו

מידע

אנו מחנכים את קהילת פרקינסון על חשיבותו של אורח חיים פעיל. תכנית ההרצאות שלנו ותכנית “שאל את הנוירולוג” מספקים מידע מדויק כדי לאפשר לאנשים המתמודדים עם פרקינסון להיות פרואקטיבים בהתמודדות עם המחלה שלהם.

בריאות

אנו מנהלים תוכנית בריאות מקיפה המאפשרת לאנשים עם פרקינסון לשמור על אורח חיים בריא. תוכנית “תקווה” לחולי פרקינסון מציעה שיקום פיזי באמצעות תוכנית מקיפה של פעילות גופנית, אשר מאטה את ההדרדרות הקשורה בפרקינסון ומציידת את משתתפיה בכלים הדרושים להם כדי לחיות אורח חיים בריא ופעיל.

תמיכה

אנו מספקים תמיכה רגשית למשפחות העוסקות בפרקינסון. קבוצות התמיכה הדו-שבועיות המקוונות שלנו עוזרות לבני המשפחה לנווט באתגרים של טיפול באדם עם פרקינסון

מודעות

אנו מעלים את המודעות לצורכי קהילת פרקינסון בקרב כלל האוכלוסייה באמצעות מאמרים בעיתונות ובכתבי עת

תהליכים משפטיים

אנו פועלים לשיפור חייהם של אלו שנפגעו על ידי פרקינסון על ידי העלאת המודעות לגבי הצרכים המיוחדים של אלה בתוך הקהילה שלנו, ולדאוג לתהליכים משפטיים בשמם. נפגשנו עם המחוקקים בבית המחוקקים הארצי של ישראל וקידמנו מדיניות ותקנות שיעזרו ליחידים בקהילת פרקינסון של ירושלים רבתי. על ידי חינוך של הגוף הממשלתי על פרקינסון, ועל ידי שותפות ושיתוף פעולה עם ארגונים אחרים שיש להם מטרות דומות, אנחנו יכולים לגרום לשינוי משמעותי בעקבות הפעילות שלנו.

תמיכה משפטית