תמונות

פעילות יום שני

פעילות יום שלישי

פעילות יום חמישי

מפגש שאלות ותשובות על ד"ר ארקדיר

מצגת ע"י אלכס קרטן מחבר "Goodbye Parkinson's, Hello Life."